En ”inhouse” datakonsult för företagen
Inga kostsamma driftsstopp med Synergy Systems som samarbetspartner

På 70-talet arbetade Mats Olausson på ett bokförlag, med olika typsnitt, utskrifter och ordbehandling. Senare gick han över till att arbeta med datorer och 1991 startade han sitt eget IT-företag, Synergy Systems.
Mats Olausson och Synergy Systems säljer teknisk kompetens till olika företag som behöver hjälp med att projektera, installera och driftsätta nätverk. Synergy Systems tar ansvar för hela IT-installationen, med anslutningar till Internet, E-post och även för felsökning och felavhjälpning.
– Tanken är att samarbeta med en IT-ansvarig, vd, inköpschef eller liknande inom företaget, berättar Mats. Naturligtvis arbetar vi på användarnivå så att kunderna kan ringa hit när de inte kan öppna sin mail eller skriva ut ett dokument. Dessutom gör vi regelbundna besök på företaget, efter avtal eller efter behov. Vi fungerar lite som en ”inhouse” datakonsult för våra kundföretag.
Kundföretagen väljs ut med stor omsorg, eftersom Synergy Systems ser på dem mer som samarbetspartners än som kunder. När man väl har undertecknat ett servicekontrakt så följer man det till punkt och pricka och det är något som uppskattas av Synergy Systems kunder.

Teknisk- och social kompetens
Till en början arbetade Mats ensam men sedan en tid tillbaka så har han ett par yngre grabbar, certifierade tekniker, som hjälper honom.
– Förutom teknisk färdighet så är social kompetens en egenskap som jag värdesätter mycket högt. När man kommer ut till en kund så måste man kunna prata samma språk som kunden så att man förstår varandra. Ibland måste man nästan vara lite av en psykolog, ler Mats.
Samarbete bedrivs även med en handfull företag i ett nätverk, och därför kan man erbjuda en mycket bred kompetens inom sin nisch.
Det viktigaste för Mats är dock att kunderna känner att de får en personlig service, där samarbetet flyter från början till slut.
– Jag har lätt för att sätta mig in i kundens situation och därmed är halva slaget redan vunnet. Problemlösning är ett annat område som jag är väl förtrogen med. Om det skulle vara så att ett driftsstopp hotar så kommer jag alltid på en lösning, om än tillfällig, så att kunden kan fortsätta att arbeta som vanligt medan vi åtgärdar felet, avslutar Mats.

Synergy Systems

Bransch:
Data / Tjänster

Telefon: 0415-22245
Fax: 0415-22065


Email:
mats@synergy.se

Hemsida:
www.synergy.se

Adress:
Synergy Systems
Farboret 101
24297 Hörby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN